Kehyn hanketoiminta

KEHY on aktiivisesti mukana Etelä-Karjalan elinvoimaa edistävässä hanketoiminnassa. Tutustu käynnissä oleviin sekä menneisiin hankkeisiin.

Polkupyöräkorjaamo

Käynnissä olevat hankkeet

Mioni Industrial Park - Ekosysteemi toimijat 1.6.2022-31.5.2024

Mioni Industrial Park - Ekosysteemi toimijat 1.6.2022-31.5.2024

Hankkeen päätavoitteena on hiilineutraalien yritysten saaminen alueelle ja sitä kautta työpaikkojen lisääminen. Alueelle pyritään hakemaan ekosysteemisopimuksen henkeen sisältyvien toimialojen yrityksiä ja tarjota niille innovatiivinen ja kilpailukykyinen toimintaympäristö (mm. energiaratkaisut, osaava työvoima, hyvät liikenneyhteydet). Hankkeen tavoitteena on myös organisaatioiden osaamisen lisääminen mm. aluemarkkinoinnin ja myynnin saroilla.

Hanke rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta Etelä-Karjalan liiton myöntämänä.

Yhteyshenkilö: myyntipäällikkö Janne Saharinen

 

Päättyneet hankkeet

Yhes-Elinvoimaa yhteistyöllä Etelä-Karjalaan 1.11.2022-31.10.2023

Yhes-Elinvoimaa yhteistyöllä Etelä-Karjalaan 1.11.2022-31.10.2023

Yhes - Yhteistyöllä elinvoimaa Etelä-Karjalaan on yritysten aktivointiin suunnattu hanke, jossa halutaan lisätä tietoisuutta yritysryhmähankkeiden mahdollisuuksista alueen yritysten toiminnalle. Aktivointihankkeessa kootaan yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita yritysryhmähankkeista.

Aktivointihankkeen toimenpiteinä saadaan yrittäjiä yhteen ja Kehitysyhtiönä hankkeen kautta pyritään vastaamaan yrittäjien yhteistyön edistämisen tarpeisiin. Ennen kaikkea tavoite on synnyttää yritysten välille uusia yhteistyöverkostoja yhteisten toimenpiteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Tavoitteena on, että hankkeen tuloksina syntyisi Etelä-Karjalaan 2 uutta yritysryhmähanketta.

Yhteyshenkilö: yritysasiantuntija Miia Ruohio     

YRITYSRYHMÄHANKKEET

Etelä-Karjalan PK-yritysten kasvuohjelma 1.11.2021-31.8.2023

Etelä-Karjalan PK-yritysten kasvuohjelma 1.11.2021-31.8.2023

Hankkeella haetaan arvoverkon laajentamista ja täydentämistä maakunnan PK-yrityksillä. Tavoitteena on yritysten kasvusuunnitelmien rakentaminen sekä toimijoiden verkottaminen. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on luoda koko maakuntaan kasvuyritysohjelma, jota hyödyntävät alueen yrityskehitys-toiminnassa mukana olevat julkiset toimijat ja ohjelmassa olevat yritykset. Kasvusuunnitelman avulla pk-yrityksellä on paremmat valmiudet ja kyvykkyys luoda uutta liiketoimintaa niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla. 

Hankkeella kehitetään kasvua tukevia uudenlaisia liiketoimintamalleja, innovaatioprosesseja ja yritysverkostomallia. Uusien teknologioiden nopea kehittyminen muuttaa perinteiset liiketoimintamallit ja edellyttää toimijoilta uudenlaista osaamista ja ajattelutapaa (Mindset). Hanke tarjoaa työskentely-alustan yrityksille, jossa ne voivat hyödyntää uusia liiketoimintamalleja ja työkaluja muutoksessa.

Hanke on jatkoa MOKRA Arvoverkon uudistaminen sekä AKKE Arvoverkon yhteiskehittämisohjelman toteuttaminen hankkeelle. Hankkeen rahoittaa Euroopan Aluekehitysrahasto, Uudenmaan Liiton myöntämänä. Hankehallinnoijana toimii Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja yhteistyössä Lappeenrannan kaupunki, Wirma yrityspalvelut.

Yhteyshenkilö: Jani Saajanlehto

Saimaan Vuoksi Luontoon -yritysryhmähanke 1.7.2020-30.6.2023

Saimaan Vuoksi Luontoon -yritysryhmähanke 1.7.2020-30.06.2023

Luonnonläheisiä matkailupalveluita kestävän kehityksen periaatteilla  ja luontoa kunnioittaen, tuottavat yrittäjät ovat halunneet yhdistää voimansa ja lähteä kehittämään yhdessä vastuullisia matkailupaketteja sekä kotimaan matkailijoille että ulkomailta tuleville turisteille. Matkailupaketeilla on tarkoitus perehdyttää Saimaan ja Vuoksen alueen luonnon rikkauteen ja monimuotoisuuteen, jättämättä kuitenkaan pysyviä jälkiä ihmisen toiminnasta luontoon. Matkailupaketteja halutaan ideoida tarjoten elämyksiä asiakkaille, mutta myös jakaen tietoa vastuullisesta toiminnasta ja liikkumisesta luonnossa. Hankkeessa brändätään kestävän kehityksen mukaista matkailua. Yritysten arvot ja toiminta noudattavat toimintatapoja, joissa toiminnan keskiössä on luonto ja sen säilyttäminen. Tämän esille tuominen ja markkinointi asiakkaille saa vastuulliset asiakkaat miettimään valintojaan entistä tarkemmin ja kiinnittämään huomiota ympäristöasioihin matkailussa entistä paremmin.

Tämä yritysryhmähanke on saanut rahoitusta Kaakkois-Suomen Elyltä ja Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ltä Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta 2014-2020. Hankkeessa on mukana kolme matkailupalveluita tuottavaa yritystä, Discover Saimaa / Tarude, MK produktions/ MS Emma ja Vuoksen Lautturi Oy/ Vuoksen kalastuspuisto. Hanketta hallinnoi seudullinen elinkeinoyhtiö Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy.

Yhteyshenkilö: Miia Ruohio, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

YRITYSRYHMÄHANKKEET

Hiitolanjoki Flow -yritysryhmähanke 1.12.2020-30.6.2022

Hiitolanjoki Flow -yritysryhmähanke 1.12.2020-30.6.2022

TalentHUB Etelä-Karjala 1.3.2020 - 

TalentHUB Etelä-Karjala 1.3.2020 - 

Hankkeen päätavoitteena on luoda toimijariippumaton toimintamalli, joka auttaa vastaamaan Etelä-Karjalassa toimivien pk- yritysten kasvu- ja kehittämishaasteisiin, osaamistarpeen nopealla muotoilulla, osaamistarpeen ja osaajan yhdistämisellä osana yrityksen liiketoiminnan strategiaa.

TalentHUB Etelä-Karjala toimintamallissa toimitaan yhdessä niin, että yritysten on helpompaa hyödyntää kansainvälisiä osaajia liiketoiminnan kasvussa ja kehityksessä. Tavoitteiden toteutuminen painottuu erityisesti markkinointiviestinnällisiin toimenpiteisiin, yrityskentälle jalkautumiseen sekä yrityksille käytännön apuun kv-osaajan palkkaamiseen.

Hankkeen päätulos parantaa Etelä-Karjalassa toimivien yrityksien mahdollisuuksia voida houkutella ja rekrytoida uusia osaajia, kasvaa ja kehittyä maakunnassa sekä luoda uusia osaamispohjaisia työpaikkoja maakuntaan.

Hankkeen hallinnoijana toimii LAB Ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajina Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Yhteyshenkilö: Miia Ruohio Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

 

St. Petersburg – Saimaa Lakeland travel corridor  1.1.2019 - 31.12.2021

St. Petersburg Saimaa Lakeland travel corridor  1.1.2019 - 31.12.2021

Rahoitus: Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelma (80 %), hankekumppanit (20 %)

Hankekumppanit: Savonlinnan Hankekehitys Oy (päätoteuttaja), Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Saint Petersburg City Tourist Information Bureau, Tourist Information Centre of Leningrad Region

Pietarin ja Saimaan alueet ovat molemmat suosittuja matkakohteita, joiden tärkeimmät kohdemarkkinat sijaitsevat kotimaassa, naapurivaltioissa ja Euroopassa. Alueiden matkailutoiminnassa on kuitenkin haasteita, esimerkiksi kausiluonteisuus. Lisäksi matkailijoiden määrän lisäämiseksi ja matkailualan kasvattamiseksi tulisi tavoittaa uusia asiakkaita maantieteellisesti sekä kulttuurisesti etäisiltä alueilta, mikä tekee markkinoinnista haastavaa alueen pienille ja keskisuurille matkailuyrityksille.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä matkailupalveluiden käyttöastetta, luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistää St. Petersburg - Saimaa Lakeland travel corridor -matkailukäytävää. Matkailukäytävän tarkoituksena on yhdistää kaksi ainutlaatuista kohdetta yhdeksi matkailuelämykseksi kaikkina vuodenaikoina. Mahdollistamalla Pietarin ja Saimaan välisen matkailukäytävän ja muokkaamalla matkailutarjontaa, markkinointistrategiaa sekä sopivia markkinointikanavia muokkaamalla nämä kaksi kohdetta voivat yhdessä vetää alueelle lisää matkailijoita. Lisäksi hankkeessa edistettiin palveluntarjoajien tuotteiden ja osaamisen kehitystä uusia asiakasryhmiä varten.

Hankkeessa tuotettuja muita aineistoja on saatavilla osoitteessa St.Petersburg - Saimaa lakeland travel corridor - Savonlinnan elinkeinopalvelut.

 

RoboCamp - Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan 1.9.2019-31.8.2021

RoboCamp - Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan 1.9.2019-31.8.2021

RoboCamp –hankkeen päätavoitteena on tuottaa kilpailukykyä Etelä-Karjalan alueen yrityksille etsimällä uusia innovatiivisia tapoja soveltaa robotiikkaa ja ohjelmistorobotiikkaa yhdessä yritysten, alueellisen kehitysyhtiön ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeen osatavoitteet ovat:

  1. Muodostaa alueellinen robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamisverkosto
  2. Luoda yritysten ja oppilaitosten yhteinen robotiikkaan ja ohjelmistorobotiikkaan keskittyvä testaus-, kehittämis- ja innovointiympäristö
  3. Kehittää ja lisätä robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamista alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa

RoboCamp –hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat toimialasta riippumatta Etelä-Karjalan alueen pk-yritykset ja niiden henkilökunta. Lisäksi kohderyhminä ovat Etelä-Karjalan alueen oppilaitokset, niiden opiskelijat ja henkilöstö.

Hanketta koordinoi Saimaan ammattiopisto Sampo. Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö KEHY ovat osatoteuttajina. Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Yhteyshenkilö: yritysasiantuntija Sven Langbein, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

 

Yritysryhmähankkeet

KEHY auttaa hankkeen suunnittelussa, budjetin rakentamisessa sekä hankehaun tekemisessä ja hallinnoinnista hankkeen alusta loppuun. Näin yritysryhmähankkeeseen kuuluvat yritykset voivat keskittyä varsinaisten kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Lue lisää