Suomen Vetylaakso rakentaa uutta tulevaisuutta

Suomen Vetylaakso ry kertoo tiedotteessaan, että vetyalan verkoston rakentamisen idea on otettu innostuneesti vastaan Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson-Loviisan seudun kunnissa, yrityksissä ja kehitysyhtiöissä.

Yhdistykseen on heti sen perustamisvaiheessa liittynyt 30 jäsentä, joista 17 yrityksiä.

Sen tavoitteena on tiedotteen mukaan rakentaa Suomesta merkittävä uusiutuvan energian sekä siihen perustuvan vedyn ja jatkojalosteiden tuotannon keskittymä koko Euroopan mittakaavassa.

Suomen Vetylaakson yhtenä tehtävänä on edistää tuulivoimalla tuotetun sähkön tarjontaa

Yhdistys esittää, että uuteen hallitusohjelmaan kirjattaisiin seuraavat selvitysmies Arto Rädyn selvityksen keskeiset toimenpide-ehdotukset:

  • etsiä Puolustusvoimien kanssa ratkaisut, jotka mahdollistavat tuulivoimapuistojen perustamisen lähemmäs maan itärajaa ja
  • osoittaa Puolustusvoimille uudet tutkahankinnat mahdollistava lisärahoitus.

Sähkön tarve tulee Suomessa nopeasti kaksinkertaistumaan ja sen merkitys vedyn valmistuksessa on kriittinen. Itäisessä Suomessa nykyinen kantaverkon siirtokapasiteetti rajoittaa jo suunniteltuja aurinko- ja tuulienergian tuotannon ja teollisuuden kasvuinvestointeja. Etelä-Karjalasta Pohjois-Karjalan kautta Kainuuseen kulkevan uuden Fingridin 400 kV:n kantaverkkoyhteyden (”Vaaralinja”) suunnittelu on käynnistettävä pikaisesti.

Pohjoisesta Keski-Suomen kautta Etelä-Suomeen ulottuva yhteys (”Järvilinja”) ei vastaa itäisen Suomen tarpeisiin vaan jättää laajan osan Suomesta paitsioon uusiutuvan energian, vetytalouden ja yhteiskunnan sähköistymisen investoinneissa.

Puheenjohtaja Markku Heinonen on ilahtunut, että Vetylaakson toiminta-alueen laajentamiselle on kysyntää perustaja-alueiden lisäksi muissakin maakunnissa.

- Yhteistyökeskusteluja käynnistetään kesän aikana myös Both2nia-vetylaakson ja kansallisen vetyverkoston kanssa sekä naapurimaakuntien kanssa Savossa ja Kainuussa, hän kertoo.

Lue yhdistyksen tiedote tästä

Lisätietoja Suomen Vetylaakso ry:

Markku Heinonen, kehitysjohtaja
Puh: 040 581 1998, markku.heinonen@lappeenranta.fi

Pekka Hirvonen, kaupunginjohtaja
Puh: 040 105 1001, pekka.hirvonen@kitee.fi

Kimmo Siira, Councellor

Puh: +91  83 7689 5114, kimmo.siira@formin.fi