Osaajien maakunta antaa avaimet kasvuun

Etelä-Karjalan pk-yritysten kasvuohjelmahanke tarjoaa niin paikallisille kuin alueelle sijoittumista suunnitteleville yrityksille poikkeuksellisen mahdollisuuden kasvaa ja kansainvälistyä yrityskohtaisen asiantuntijatyöryhmän tuella.

Kasvuyritysten määrä lisääntyy Suomessa tasaista tahtia. Kehitys näkyy myös Etelä-Karjalan maakunnassa, joka toimii kotipaikkana tällä hetkellä noin 150 potentiaaliselle kasvuyritykselle.
Elinvoimainen ja kansainvälinen Etelä-Karjala tunnetaan erityisesti metsäalan keskittymänä, jonka asukkaita on työllistänyt perinteisesti myös Venäjältä Lappeenrantaan ja Imatralle suuntautuva ostosmatkailu. Liiketoimintamaisema on kuitenkin muuttunut merkittävästi muutamassa vuodessa: ensin ostosmatkailijoiden virran keskeytti koronapandemia, sitten pandemian tavoin rajat sulkenut sota Ukrainassa.

Nyt kasvua, kansainvälistymistä ja uudenlaista osaamista tavoitellaan Etelä-Karjalan pk-yritysten kasvuohjelmahankkeella. Alueen suuryritykset ja pk-yritykset sekä oppi- ja tutkimuslaitokset ja muut neuvonantajat yhdeksi verkostoksi kokoava hanke pyrkii lisäämään paikallisten yritysten liiketoimintaa 7–10 miljoonalla eurolla.

– Pohdimme, minkälaista tukea yritykset tarvitsisivat pystyäkseen lisäämään alueen työpaikkoja ja kasvattaakseen työntekijämääräänsä tai liiketoimintaansa. Lähdimme miettimään asiaa uudenlaisin ideoin ja hyödynsimme myös ulkopuolista näkemystä, kasvuohjelmahankkeen yhtenä osapuolena toimivan Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n (KEHY) toimitusjohtaja Antti Oravuo taustoittaa.


Kasvuohjelma viitoittaa tietä tulevaisuuteen

Keskeinen osa hanketta on Kasvun Rakentajat -ohjelma, jossa kullekin ohjelmaan osallistuvalle yrityksille räätälöidään oma asiantuntijatyöryhmä, niin kutsuttu growth board.

Ohjelmaan on valittu suuren hakemusmäärän joukosta kymmenen yritystä, joiden toimialat ulottuvat kuljetuspalveluista sovelluskehittämisen ja pelialan kautta aina vaatteiden valmistukseen saakka. Mukana on niin varhaisen vaiheen startupeja kuin vuosikymmeniä vanhoja yrityksiä.

– Valitsemiamme yrityksiä yhdistää tahtotila kasvaa sekä kyvykkyys ja tarvittavat resurssit uudistumista varten. Haluamme alueelle uudistumista ja kasvua, Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalveluiden yrityspalvelupäällikkö Eeva Pihlajaniemi kertoo.

Kasvun Rakentajien taustalla on KEHYn ja Lappeenrannan kaupungin Wirma yrityspalveluiden lisäksi myös pohjoismainen pääomasijoittaja, Innovestor Oy, joka toimii ohjelmaan osallistuvien yritysten linkkinä asiantuntijoihin.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Antti Oravuo, p. 040 721 1310 antti.oravuo@kehy.fi

yrityspalvelupäällikkö Eeva Pihlajaniemi, Wirma-Lappeenrannan yrityspalvelut, eeva.pihlajaniemi@lappeenranta.fi

Teksti Saana Lehtinen, Content House
Kuva Ville Tulkki

Osaajien maakunta antaa avaimet kasvuun - Newspool