Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Yritysryhmähanke Operaatio Helsinki eli etelä-karjalaisia leipomotuotteita Helsinkiin 1.1. - 31.12.2019

Yritysryhmähankkeen tavoitteena on lanseerata pääkaupunkiseudun kauppojen hyllyille eteläkarjalaiset leipomotuotteet ja perinneherkut (rieskat,lepuskat, karjalanpiirakat ym). Tavoitteeseen pyritään tuotteistamalla karjalaisuutta yhtenäisen visuaalisen ilmeen, brändin ja sloganin avulla. Sukujuuriltaan karjalaiset ja alueen kesäasukkaat ovat toivoneet saavansa alueen leipomotuotteita myös omalla paikkakunnallaan ja tähän toiveeseen hankkeessa olevat leipomoyrittäjät haluavat vastata.
Hankkeessa avataan uusia mahdollisuuksia yritystoiminnan ja yritysten yhteistyön kehittämiseksi. Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä kaikkien maakunnan leipomoyrittäjien kesken.
 
Tämä yritysryhmähanke on rahoitettu Kaakkois-Suomen Ely ja Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry tuki Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta 2014-2020. Hanketta hallinnoi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy. Hankkeessa olevat yritykset ovat Natusen Leipomo, Rimpsu-Reetta ja Parikkalan Pulla.
 
Yhteyshenkilö:
 
 

UIR -Urban infra revolution -hanke 2018-2020

Hankkeen nettisivuilla on ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä.

Tavoitteena on uudistaa kaupunkirakentamisen työmenetelmiä, luoda uusia rakennusteollisuuden vientituotteita, käynnistää rikastushiekan käsittelylaitoksen investoinnin esisuunnittelu sekä edistää kaupunkirakentamisen ympäristöystävällisyyttä, esteettisyyttä sekä työllisyyttä.

Hankkeessa hyödynnetään alueen metsäteollisuusyritysten sivuvirtoja sekä Nordkalkin rikastushiekkaa betonia korvaavien geopolymeerien tuotannossa. Sementin valmistus aiheuttaa 7 % koko maailman hiilidioksidipäästöistä. Kiertotaloutta ja uudenlaisia valmistusmateriaaleja hyödyntämällä voidaan alentaa merkittävästi ilmastopäästöjä. Hankkeessa tavoitellaan alueellista innovatiivista kokeilua mm. kehittämällä 3D-tulostusteknologiaa sekä uutta betonia korvaavaa geokomposiittimateriaalia. Tällä yhdistelmällä voidaan tulostaa vähähiilisempiä ratkaisuja mm. rakennusteollisuuteen.

Uusi teknologia tulee mahdollistamaan esimerkiksi pyöreiden muotojen tulostuksen sekä monipuolisen kaupunkikuvan rakentamisen. Rakentamisessa ei tarvittaisi enää muotteja, mikä säästäisi materiaalikustannuksia, henkilöresursseja sekä aikaa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4,3 M €, josta EU-rahoituksella katetaan 80 %. Etelä-Karjalasta koottavan yritys- ja kuntarahoituksen määrä on 860 000 €. Omarahoitukseen osallistuvat mm. maakunnassa toimivat metsäteollisuusyritykset (UPM-kymmene Oyj, MetsäGroup ja Stora Enso International Oy), Outotec (Finland) Oy, Nordkalk Oy sekä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy. Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu tuottavat eri työpaketeissa tarvittavaa asiantuntijatietoa. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Lappeenrannan kaupunki.

FIMATEC Finnish Intelligent Module Apartments Oy, jäljempänä FIMATEC Oy, kehittää 3D-tulostusteknologiaa. Hankkeeseen sisältyy myös pilottikohteiden 3D-tulostaminen, joka voi olla esim. esteettisten meluaitojen ja keskustojen viihtyvyyttä lisäävien rakenteiden tulostaminen tai myöhemmin täsmennettävän kohteen rakentaminen.

Imatran Seudun Kehitysyhtiön hallituksen päätös UIR-hankkeeseen osallistumisesta

Yhteyshenkilö

Eeva Pihlajaniemi, Lappeenrannan kaupunki
Antti Oravuo, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
 

Neliapila yritysryhmähanke 1.9.2017-31.12.2019

Suomi on saanut maailmalla paljon positiivista julkisuutta matkailukohteena. Matkailijat arvostavat Suomessa erityisesti luontoa, puhtautta ja turvallisuutta. Matkailutrendeistä juuri luontomatkailu ja hyvinvointimatkailu kasvavat voimakkaimmin. Yritysryhmähankkeella rakennetaan eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä luodaan yritysryhmä ja -verkosto toimintamalleineen. Hankkeessa yrittäjillä on yhteiset tavoitteet ja päämäärä, joihin kuuluu yritysverkoston rakentamisen lisäksi mm. matkailupalvelujen kehittäminen, tuotteiden testaaminen.

Yritysryhmähankkeessa on mukana neljä matkailupalveluyritystä (TaigaSaimaa Oy, Kulttuuripalvelu Kaiku Ky, BestGuest Finland osk ja Tmi Traditionaali). Hankkeella luodaan vapaamuotoinen yritysryhmä ja -verkosto toimintamalleineen ja tuotetaan uusia matkailupalveluita Saimaalle ja Etelä-Karjalan maakuntaan. Matkailupalvelut perustuvat alueen luontoon ja paikalliskulttuuriin. Hankkeessa tuotetaan myös markkinointimateriaaleja yritysverkostolle sekä toteutetaan yhteisiä markkinointitoimenpiteitä, jotka suunnataan ensisijaisesti ulkomaan markkinointiin, mutta myös kotimaahan. Hanketta hallinnoi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy.

Yhteyshenkilö: Miia Ruohio Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

        

 

Rajadokumenttien sähköistyksen pilotti -hanke 1.6.-31.12.2018

Kesäkuussa 2018 on käynnistynyt puolen vuoden pituinen ​Rajadokumenttien sähköistyksen ​pilottihanke, jossa Rajaliikennesovelluksen ja sen digitaalisen tietoalustan avulla
pilotoidaan raskaanliikenteen ( RU
FI ) Matkalupa-dokumentin muuttaminen sähköiseksi. Hankkeessa ovat mukana Tulli sekä rahoittajanakin toimiva Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Yhteyshenkilö: Jukka Partinen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

 

Kansainvälisillä verkostoilla vaikuttavuutta 1.5.2016-31.4.2018

Etelä-Karjalan pk-yritysten valmiuksia hakea kansainvälistä hankerahaa parannetaan. Rahoittajana hankkeessa on Euroopan aluekehitysrahasto

Etelä-Karjalan pk-yrityksille etsitään uusia keinoja kasvaa, kansainvälistyä ja hyödyntää korkeakoulujen ja elinkeinoyhtiöiden kansainvälisiä verkostoja. Kansainvälisillä verkostoilla vaikuttavuutta -hankkeen tavoitteena on auttaa maakunnan yrityksiä osallistumaan EU:n rahoitusohjelmien tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin.

Projektin aikana pk-yrityksistä etsitään yhteisiä tutkimus- ja kehitysteemoja, joiden ympärille voidaan muodostaa niin paikallisia kuin kansainvälisiäkin verkostoja. Verkostot ovat vahvoja toimijoita, kun ne hakevat tulevaisuudessa rahoitusta tutkimus- ja kehityshankkeilleen kansainvälisistä rahoitusohjelmista.

Hankkeen kuluessa järjestetään useita tilaisuuksia erityisesti pk-yrityksille.  

Hanketta vetävät Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT), Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Wirma Lappeenranta. Osapuolten tavoitteena on paitsi auttaa kiinnostuneita yrityksiä kansainvälisissä hankevalmiuksissa tai yhteisissä hankehakemuksissa, myös vahvistaa keskinäistä yhteistyötään ja selkeyttää omaa rooliaan Etelä-Karjalan pk-yritysten kansainvälistymisen tukemisessa.

Yhteyshenkilöt 

Projektipäällikkö Heidi Myyryläinen, Saimaan ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Maija Kuiri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Projektipäällikkö Katja Vehviläinen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Vt. toimitusjohtaja Johanna Väyrynen, Wirma Lappeenranta 

VETY- verkostoja, työhyvinvointia ja tuottavuutta Etelä-Karjalaan 1.6.2016-31.3.2018

Yrittäjä, haluatko edistää yrityksesi tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittymistä? Haluatko toimia verkostossa? Oletko innostunut parantamaan tuottavuutta mm. palvelumuotoilun ja some-markkinoinnin avulla?

Vety-hankkeessa mm. toteutetaan yrityksille johtajuus- ja/tai työyhteisöprofiilien laatimista ja valmennuksia,yrityskohtaisia osaamistarvekartoituksia  sekä järjestetään infotilaisuuksia ja koulutuksia mm. palvelumuotoilun, verkkokaupan ja sosiaalisen median markkinoinnin kehittämisestä.verkostoitumistapahtumia ja ohjattua verkostoitumis- ja työhyvinvointivalmennusta yksinyrittäjille ja pienyrittäjille.

Yrittäjä, hyödynnä EU-hankkeen edut ja tule mukaan Vety-hankkeeseen! Saat tukea johtajuuden ja työhyvinvoinnin verkostosta.

Yhteyshenkilö: Antti Oravuo, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailuhanke 1.6.2015-31.12.2017

Rahoittajana Etelä-Karjalan Liitto. Hankkeen tavoitteena on viedä käytäntöön maakunnan tahtotila millaisena Etelä-Karjalan matkailun halutaan olla vuonna 2020. Hankkeen toimenpiteissä korostuvat matkailustrategiatyön alkukyselyssä esiin tulleet avaintoimenpiteet, joiden avulla Etelä-Karjalasta luodaan elinvoimaisempi matkailualue:

- Toimijoiden ja toimialojen yhteistyön kehittäminen alueen sisällä ja matkailusta hyötyvien muiden toimialojen kanssa.

- Etelä-Karjalan tunnettavuuden ja saavutettavuuden parantaminen.

- Luonto-, geologia-, hyvinvointi-, liikuntapalveluja tarjoavien yrityksien toimintaedellytyksien tukeminen, liiketoiminnan kehittyminen ja kansainvälistäminen.

- Maaseudun matkailutarjonnan ja matkailutoimijoiden yhteistyön kehittäminen ja tuotekehitys, joka samalla vahvistaa myös maaseudun elinvoimaisuutta.

Yhteyshenkilö: Pirjo Reinikainen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Digitaalisen matkailumyynnin kehittäminen ja pilotointi Saimaan alueella 1.10.2016 - 31.12.2017

Hankkeen tavoitteena on helpottaa matkailijoiden asiointia webissä tarjoamalla matkailu- ja matkailutukevia palveluita samassa paikassa. Hankkeen päätavoitteena on luoda matkailijoille käyttäjälähtöinen, innovatiivinen ja digitaalinen yhden luukun palvelutuotteiden kauppapaikka, ja lanseerata se Etelä-Karjalan maakunnasta alkaen Saimaan alueelle.

Hanke tukee maakunnan strategiatavoitetta, Saimaan alue on vuonna 2020 Suomen kolmen tärkeimmän matkailualueen joukossa Suomessa. Kauppapaikan avulla Saimaan alueen palvelut on helpommin ostettavissa verkosta. Hankkeen tavoitteena on luoda uusi innovatiivinen yhden luukun periaatteella toimiva digitaalinen myyntialusta, kauppapaikka, ja lanseerata se Etelä-Karjalan maakunnasta alkaen Saimaan alueelle. Sen tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa tehdään myyntipaikan tarvekartoitus, selvitetään liiketoimintamalleja ja niihin liittyvä lainsäädäntö. Hankkeella edistetään Etelä-Karjalan yritysten näkyvyyttä verkossa ja matkailutuotteiden ostamisen helpottamista. Hankkeen päätavoitteena on tukea ja parantaa alueellisten yritysten näkyvyyttä ja kehittää yritysten verkkomyyntiä, aluksi Etelä-Karjalan alueella ja myöhemmin laajentumalla koko Saimaan alueelle.

Hankkeen tuloksena Saimaan alueen palvelut ovat helpommin ostettavissa verkossa matkailijoiden näkökulmasta. Matkailu on äärimmäisen kilpailtua liiketoimintaa ja kilpailu kiristyy toimialan siirtyessään sähköiseen digitaaliseen maailmaan. Hankkeen tuloksena Etelä-Karjalaiset yrittäjät pystyvät paremmin vastaamaan kilpailuun kansainvälisillä markkinoilla.

Yhteyshenkilö: Pirjo Reinikainen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

     

 

Etelä-Karjalan sijoittumishanke 3.8.2015 – 31.12.2017, jatkoaika 1.-30.6.2018

Rahoittaja Etelä-Karjalan liitto. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan elinkeinoyhtiö Wirma Oy:n kanssa.

Hankkeen keskeinen idea on systematisoida ja tehostaa sijoittumismarkkinoinnin ja – palveluiden toimintaa. Tehtävä työ kohdistuu alueen markkinaviestien kirkastamiseen, sijoittumispalvelua tukevien uusien työkalujen rakentamiseen sekä myyntityöhön.

Hankkeen tuloksia ja työkaluja hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen erityisesti myyntityössä osana alueen elinkeinoyhtiöiden normaalia palvelua. Yhteistyötä tiivistetään myös Invest in Finland sekä Team Finland  -  verkoston kanssa.

Yhteyshenkilö: Katja Vehviläinen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

       

OTA YHTEYTTÄ
ASIANTUNTIJAAMME

Yritysasiantuntija
Sven Langbein
sven.langbein(at)kehy.fi
045 269 2000

 

Yrityspalvelut, startup-yritykset ja sijoittumispalvelut, asiantuntijaverkosto

Toimitusjohtaja
Antti Oravuo
antti.oravuo(at)kehy.fi
puh 040 721 1310

 

Toimitusjohtaja

Projektipäällikkö
Jukka Partinen
jukka.partinen@kehy.fi
050 495 7000

 

Projektipäällikkö,

Rajadokumenttien sähköistyksen pilotti -hanke

Rajanylittäjät asiakkaiksi - hanke

Kehittämispäällikkö
Katja Vehviläinen
katja.vehvilainen(at)kehy.fi
puh 044 717 7991

 

Matkailu

Yritysasiantuntija
Miia Ruohio
miia.ruohio(at)kehy.fi
puh 044 553 0021

 

Aloittavan ja toimivan yrityksen neuvonta, sosiaali- ja terveysalat

Matkailuasiantuntija
Pirjo Reinikainen
pirjo.reinikainen(at)kehy.fi
puh 044 721 3028

 

Matkailun hanketoiminta