Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Saimaan Vuoksi Luontoon -yritysryhmähanke 1.7.2020-31.12.2021

Luonnonläheisiä matkailupalveluita kestävän kehityksen periaatteilla  ja luontoa kunnioittaen, tuottavat yrittäjät ovat halunneet yhdistää voimansa ja lähteä kehittämään yhdessä vastuullisia matkailupaketteja sekä kotimaan matkailijoille että ulkomailta tuleville turisteille. Matkailupaketeilla on tarkoitus perehdyttää Saimaan ja Vuoksen alueen luonnon rikkauteen ja monimuotoisuuteen, jättämättä kuitenkaan pysyviä jälkiä ihmisen toiminnasta luontoon. Matkailupaketteja halutaan ideoida tarjoten elämyksiä asiakkaille, mutta myös jakaen tietoa vastuullisesta toiminnasta ja liikkumisesta luonnossa. Hankkeessa brändätään kestävän kehityksen mukaista matkailua. Yritysten arvot ja toiminta noudattavat toimintatapoja, joissa toiminnan keskiössä on luonto ja sen säilyttäminen. Tämän esille tuominen ja markkinointi asiakkaille saa vastuulliset asiakkaat miettimään valintojaan entistä tarkemmin ja kiinnittämään huomiota ympäristöasioihin matkailussa entistä paremmin.

Tämä yritysryhmähanke on saanut rahoitusta Kaakkois-Suomen Elyltä ja Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ltä Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta 2014-2020. Hankkeessa on mukana kolme matkailupalveluita tuottavaa yritystä, Discover Saimaa / Tarude, MK produktions/ MS Emma ja Vuoksen Lautturi Oy/ Vuoksen kalastuspuisto. Hanketta hallinnoi seudullinen elinkeinoyhtiö Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy.

Yhteyshenkilö: Miia Ruohio, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

     

 

 

TalentHUB Etelä-Karjala 1.3.2020 - 

Hankkeen päätavoitteena on luoda toimijariippumaton toimintamalli, joka auttaa vastaamaan Etelä-Karjalassa toimivien pk- yritysten kasvu- ja kehittämishaasteisiin, osaamistarpeen nopealla muotoilulla, osaamistarpeen ja osaajan yhdistämisellä osana yrityksen liiketoiminnan strategiaa.

TalentHUB Etelä-Karjala toimintamallissa toimitaan yhdessä niin, että yritysten on helpompaa hyödyntää kansainvälisiä osaajia liiketoiminnan kasvussa ja kehityksessä. Tavoitteiden toteutuminen painottuu erityisesti markkinointiviestinnällisiin toimenpiteisiin, yrityskentälle jalkautumiseen sekä yrityksille käytännön apuun kv-osaajan palkkaamiseen.

Hankkeen päätulos parantaa Etelä-Karjalassa toimivien yrityksien mahdollisuuksia voida houkutella ja rekrytoida uusia osaajia, kasvaa ja kehittyä maakunnassa sekä luoda uusia osaamispohjaisia työpaikkoja maakuntaan.

Hankkeen hallinnoijana toimii LAB Ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajina Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Yhteyshenkilö: Miia Ruohio Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

    

 

RoboCamp - Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan 1.9.2019-31.8.2021

RoboCamp –hankkeen päätavoitteena on tuottaa kilpailukykyä Etelä-Karjalan alueen yrityksille etsimällä uusia innovatiivisia tapoja soveltaa robotiikkaa ja ohjelmistorobotiikkaa yhdessä yritysten, alueellisen kehitysyhtiön ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeen osatavoitteet ovat:

  1. Muodostaa alueellinen robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamisverkosto
  2. Luoda yritysten ja oppilaitosten yhteinen robotiikkaan ja ohjelmistorobotiikkaan keskittyvä testaus-, kehittämis- ja innovointiympäristö
  3. Kehittää ja lisätä robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamista alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa

RoboCamp –hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat toimialasta riippumatta Etelä-Karjalan alueen pk-yritykset ja niiden henkilökunta. Lisäksi kohderyhminä ovat Etelä-Karjalan alueen oppilaitokset, niiden opiskelijat ja henkilöstö.

Hanketta koordinoi Saimaan ammattiopisto Sampo. Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö KEHY ovat osatoteuttajina. Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Yhteyshenkilö: yritysasiantuntija Sven Langbein, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Yritysryhmähanke Operaatio Helsinki eli etelä-karjalaisia leipomotuotteita Helsinkiin 1.1. - 31.12.2019

Yritysryhmähankkeen tavoitteena on lanseerata pääkaupunkiseudun kauppojen hyllyille eteläkarjalaiset leipomotuotteet ja perinneherkut (rieskat,lepuskat, karjalanpiirakat ym). Tavoitteeseen pyritään tuotteistamalla karjalaisuutta yhtenäisen visuaalisen ilmeen, brändin ja sloganin avulla. Sukujuuriltaan karjalaiset ja alueen kesäasukkaat ovat toivoneet saavansa alueen leipomotuotteita myös omalla paikkakunnallaan ja tähän toiveeseen hankkeessa olevat leipomoyrittäjät haluavat vastata.
Hankkeessa avataan uusia mahdollisuuksia yritystoiminnan ja yritysten yhteistyön kehittämiseksi. Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä kaikkien maakunnan leipomoyrittäjien kesken.
 
Tämä yritysryhmähanke on rahoitettu Kaakkois-Suomen Ely ja Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry tuki Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta 2014-2020. Hanketta hallinnoi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy. Hankkeessa olevat yritykset ovat Natusen Leipomo, Rimpsu-Reetta ja Parikkalan Pulla.
 
Yhteyshenkilö:
 
 

UIR -Urban infra revolution -hanke 2018-2020

Hankkeen nettisivuilla on ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä.

Tavoitteena on uudistaa kaupunkirakentamisen työmenetelmiä, luoda uusia rakennusteollisuuden vientituotteita, käynnistää rikastushiekan käsittelylaitoksen investoinnin esisuunnittelu sekä edistää kaupunkirakentamisen ympäristöystävällisyyttä, esteettisyyttä sekä työllisyyttä.

Hankkeessa hyödynnetään alueen metsäteollisuusyritysten sivuvirtoja sekä Nordkalkin rikastushiekkaa betonia korvaavien geopolymeerien tuotannossa. Sementin valmistus aiheuttaa 7 % koko maailman hiilidioksidipäästöistä. Kiertotaloutta ja uudenlaisia valmistusmateriaaleja hyödyntämällä voidaan alentaa merkittävästi ilmastopäästöjä. Hankkeessa tavoitellaan alueellista innovatiivista kokeilua mm. kehittämällä 3D-tulostusteknologiaa sekä uutta betonia korvaavaa geokomposiittimateriaalia. Tällä yhdistelmällä voidaan tulostaa vähähiilisempiä ratkaisuja mm. rakennusteollisuuteen.

Uusi teknologia tulee mahdollistamaan esimerkiksi pyöreiden muotojen tulostuksen sekä monipuolisen kaupunkikuvan rakentamisen. Rakentamisessa ei tarvittaisi enää muotteja, mikä säästäisi materiaalikustannuksia, henkilöresursseja sekä aikaa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4,3 M €, josta EU-rahoituksella katetaan 80 %. Etelä-Karjalasta koottavan yritys- ja kuntarahoituksen määrä on 860 000 €. Omarahoitukseen osallistuvat mm. maakunnassa toimivat metsäteollisuusyritykset (UPM-kymmene Oyj, MetsäGroup ja Stora Enso International Oy), Outotec (Finland) Oy, Nordkalk Oy sekä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy. Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu tuottavat eri työpaketeissa tarvittavaa asiantuntijatietoa. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Lappeenrannan kaupunki.

FIMATEC Finnish Intelligent Module Apartments Oy, jäljempänä FIMATEC Oy, kehittää 3D-tulostusteknologiaa. Hankkeeseen sisältyy myös pilottikohteiden 3D-tulostaminen, joka voi olla esim. esteettisten meluaitojen ja keskustojen viihtyvyyttä lisäävien rakenteiden tulostaminen tai myöhemmin täsmennettävän kohteen rakentaminen.

Imatran Seudun Kehitysyhtiön hallituksen päätös UIR-hankkeeseen osallistumisesta

Yhteyshenkilö

Eeva Pihlajaniemi, Lappeenrannan kaupunki
Antti Oravuo, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
 

Neliapila yritysryhmähanke 1.9.2017-31.12.2019

Suomi on saanut maailmalla paljon positiivista julkisuutta matkailukohteena. Matkailijat arvostavat Suomessa erityisesti luontoa, puhtautta ja turvallisuutta. Matkailutrendeistä juuri luontomatkailu ja hyvinvointimatkailu kasvavat voimakkaimmin. Yritysryhmähankkeella rakennetaan eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä luodaan yritysryhmä ja -verkosto toimintamalleineen. Hankkeessa yrittäjillä on yhteiset tavoitteet ja päämäärä, joihin kuuluu yritysverkoston rakentamisen lisäksi mm. matkailupalvelujen kehittäminen, tuotteiden testaaminen.

Yritysryhmähankkeessa on mukana neljä matkailupalveluyritystä (TaigaSaimaa Oy, Kulttuuripalvelu Kaiku Ky, BestGuest Finland osk ja Tmi Traditionaali). Hankkeella luodaan vapaamuotoinen yritysryhmä ja -verkosto toimintamalleineen ja tuotetaan uusia matkailupalveluita Saimaalle ja Etelä-Karjalan maakuntaan. Matkailupalvelut perustuvat alueen luontoon ja paikalliskulttuuriin. Hankkeessa tuotetaan myös markkinointimateriaaleja yritysverkostolle sekä toteutetaan yhteisiä markkinointitoimenpiteitä, jotka suunnataan ensisijaisesti ulkomaan markkinointiin, mutta myös kotimaahan. Hanketta hallinnoi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy.

Yhteyshenkilö: Miia Ruohio Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

        

OTA YHTEYTTÄ
ASIANTUNTIJAAMME

Toimitusjohtaja
Antti Oravuo
antti.oravuo(at)kehy.fi
puh 040 721 1310

 

Toimitusjohtaja

Projektipäällikkö
Jukka Partinen
jukka.partinen@kehy.fi
050 495 7000

 

Projektipäällikkö

Yritysasiantuntija
Miia Ruohio
miia.ruohio(at)kehy.fi
puh 044 553 0021

 

Aloittavan ja toimivan yrityksen neuvonta, sosiaali- ja terveysalat

Yritysasiantuntija
Sven Langbein
sven.langbein(at)kehy.fi
045 269 2000

 

Yrityspalvelut, startup-yritykset ja sijoittumispalvelut, asiantuntijaverkosto