Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Kansainvälisillä verkostoilla vaikuttavuutta 1.5.2016-31.4.2018

Etelä-Karjalan pk-yritysten valmiuksia hakea kansainvälistä hankerahaa parannetaan. Rahoittajana hankkeessa on Euroopan aluekehitysrahasto

Etelä-Karjalan pk-yrityksille etsitään uusia keinoja kasvaa, kansainvälistyä ja hyödyntää korkeakoulujen ja elinkeinoyhtiöiden kansainvälisiä verkostoja. Kansainvälisillä verkostoilla vaikuttavuutta -hankkeen tavoitteena on auttaa maakunnan yrityksiä osallistumaan EU:n rahoitusohjelmien tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin.

Projektin aikana pk-yrityksistä etsitään yhteisiä tutkimus- ja kehitysteemoja, joiden ympärille voidaan muodostaa niin paikallisia kuin kansainvälisiäkin verkostoja. Verkostot ovat vahvoja toimijoita, kun ne hakevat tulevaisuudessa rahoitusta tutkimus- ja kehityshankkeilleen kansainvälisistä rahoitusohjelmista.

Hankkeen kuluessa järjestetään useita tilaisuuksia erityisesti pk-yrityksille.  

Hanketta vetävät Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT), Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Wirma Lappeenranta. Osapuolten tavoitteena on paitsi auttaa kiinnostuneita yrityksiä kansainvälisissä hankevalmiuksissa tai yhteisissä hankehakemuksissa, myös vahvistaa keskinäistä yhteistyötään ja selkeyttää omaa rooliaan Etelä-Karjalan pk-yritysten kansainvälistymisen tukemisessa.

Yhteyshenkilöt 

Projektipäällikkö Heidi Myyryläinen, Saimaan ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Maija Kuiri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Projektipäällikkö Katja Vehviläinen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Vt. toimitusjohtaja Johanna Väyrynen, Wirma Lappeenranta 

VETY- verkostoja, työhyvinvointia ja tuottavuutta Etelä-Karjalaan 1.6.2016-31.3.2018

Yrittäjä, haluatko edistää yrityksesi tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittymistä? Haluatko toimia verkostossa? Oletko innostunut parantamaan tuottavuutta mm. palvelumuotoilun ja some-markkinoinnin avulla?

Vety-hankkeessa mm. toteutetaan yrityksille johtajuus- ja/tai työyhteisöprofiilien laatimista ja valmennuksia,yrityskohtaisia osaamistarvekartoituksia  sekä järjestetään infotilaisuuksia ja koulutuksia mm. palvelumuotoilun, verkkokaupan ja sosiaalisen median markkinoinnin kehittämisestä.verkostoitumistapahtumia ja ohjattua verkostoitumis- ja työhyvinvointivalmennusta yksinyrittäjille ja pienyrittäjille.

Yrittäjä, hyödynnä EU-hankkeen edut ja tule mukaan Vety-hankkeeseen! Saat tukea johtajuuden ja työhyvinvoinnin verkostosta.

Yhteyshenkilö: Antti Oravuo, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailuhanke 1.6.2015-31.12.2017

Rahoittajana Etelä-Karjalan Liitto. Hankkeen tavoitteena on viedä käytäntöön maakunnan tahtotila millaisena Etelä-Karjalan matkailun halutaan olla vuonna 2020. Hankkeen toimenpiteissä korostuvat matkailustrategiatyön alkukyselyssä esiin tulleet avaintoimenpiteet, joiden avulla Etelä-Karjalasta luodaan elinvoimaisempi matkailualue:

- Toimijoiden ja toimialojen yhteistyön kehittäminen alueen sisällä ja matkailusta hyötyvien muiden toimialojen kanssa.

- Etelä-Karjalan tunnettavuuden ja saavutettavuuden parantaminen.

- Luonto-, geologia-, hyvinvointi-, liikuntapalveluja tarjoavien yrityksien toimintaedellytyksien tukeminen, liiketoiminnan kehittyminen ja kansainvälistäminen.

- Maaseudun matkailutarjonnan ja matkailutoimijoiden yhteistyön kehittäminen ja tuotekehitys, joka samalla vahvistaa myös maaseudun elinvoimaisuutta.

Yhteyshenkilö: Pirjo Reinikainen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Digitaalisen matkailumyynnin kehittäminen ja pilotointi Saimaan alueella 1.10.2016 - 31.12.2017

Hankkeen tavoitteena on helpottaa matkailijoiden asiointia webissä tarjoamalla matkailu- ja matkailutukevia palveluita samassa paikassa. Hankkeen päätavoitteena on luoda matkailijoille käyttäjälähtöinen, innovatiivinen ja digitaalinen yhden luukun palvelutuotteiden kauppapaikka, ja lanseerata se Etelä-Karjalan maakunnasta alkaen Saimaan alueelle.

Hanke tukee maakunnan strategiatavoitetta, Saimaan alue on vuonna 2020 Suomen kolmen tärkeimmän matkailualueen joukossa Suomessa. Kauppapaikan avulla Saimaan alueen palvelut on helpommin ostettavissa verkosta. Hankkeen tavoitteena on luoda uusi innovatiivinen yhden luukun periaatteella toimiva digitaalinen myyntialusta, kauppapaikka, ja lanseerata se Etelä-Karjalan maakunnasta alkaen Saimaan alueelle. Sen tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa tehdään myyntipaikan tarvekartoitus, selvitetään liiketoimintamalleja ja niihin liittyvä lainsäädäntö. Hankkeella edistetään Etelä-Karjalan yritysten näkyvyyttä verkossa ja matkailutuotteiden ostamisen helpottamista. Hankkeen päätavoitteena on tukea ja parantaa alueellisten yritysten näkyvyyttä ja kehittää yritysten verkkomyyntiä, aluksi Etelä-Karjalan alueella ja myöhemmin laajentumalla koko Saimaan alueelle.

Hankkeen tuloksena Saimaan alueen palvelut ovat helpommin ostettavissa verkossa matkailijoiden näkökulmasta. Matkailu on äärimmäisen kilpailtua liiketoimintaa ja kilpailu kiristyy toimialan siirtyessään sähköiseen digitaaliseen maailmaan. Hankkeen tuloksena Etelä-Karjalaiset yrittäjät pystyvät paremmin vastaamaan kilpailuun kansainvälisillä markkinoilla.

Yhteyshenkilö: Pirjo Reinikainen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

     

 

Etelä-Karjalan sijoittumishanke 3.8.2015 – 31.12.2017

Rahoittaja Etelä-Karjalan liitto. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan elinkeinoyhtiö Wirma Oy:n kanssa.

Hankkeen keskeinen idea on systematisoida ja tehostaa sijoittumismarkkinoinnin ja – palveluiden toimintaa. Tehtävä työ kohdistuu alueen markkinaviestien kirkastamiseen, sijoittumispalvelua tukevien uusien työkalujen rakentamiseen sekä myyntityöhön.

Hankkeen tuloksia ja työkaluja hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen erityisesti myyntityössä osana alueen elinkeinoyhtiöiden normaalia palvelua. Yhteistyötä tiivistetään myös Invest in Finland sekä Team Finland  -  verkoston kanssa.

Yhteyshenkilö: Katja Vehviläinen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

         

 

 

 

 

 

 

 

 

OTA YHTEYTTÄ
ASIANTUNTIJAAMME

Toimitusjohtaja
Aki Keskinen
aki.keskinen(at)kehy.fi
puh 044 355 7869

 

      

Yritysasiantuntija
Antti Oravuo
antti.oravuo(at)kehy.fi
puh 040 721 1310

 

Aloittavien ja toimivien yritysten neuvontapalvelut

Yritysasiantuntija
Katja Vehviläinen
katja.vehvilainen(at)kehy.fi
puh 044 717 7991

 

Sijoittumis- ja kansainvälistymispalvelut

Yritysasiantuntija
Miia Ruohio
miia.ruohio(at)kehy.fi
puh 044 553 0021

 

Aloittavan ja toimivan yrityksen neuvonta, sosiaali- ja terveysalan yritykset

Projektikoordinaattori
Pirjo Reinikainen
pirjo.reinikainen(at)kehy.fi
puh 044 721 3028

 

Hanketoiminta

Yritysasiantuntija
Sven Langbein
sven.langbein(at)kehy.fi
045 269 2000

 

Yrityspalvelut, startup-yritykset ja sijoittumispalvelut