KEHYn työllä vaikutusta yritysten menestymiseen

Imatran seudun yritykset sijoittuivat Suomen kärkisijoille juuri julkaistussa vaikuttavuustutkimuksessa. Suomen Uusyrityskeskusten toteuttamassa tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää aloittavan yrittäjän palvelujen vaikuttavuutta ja kehittää niitä.

Antti-Oravuo--e1662712580935

Osana tutkimusta toteutettiin keväällä 2022 kysely, joka oli suunnattu kaikille uusyrityskeskusten kautta aloittaneille yrityksille.

Kyselyllä kartoitettiin yritysten nykytilaa, tulevaisuuden odotuksia sekä näkemyksiä Uusyrityskeskus-palvelujen hyödyllisyydestä. Kysely toteutettiin verkkokyselynä, jonka avointa linkkiä uusyrityskeskukset jakoivat kanavissaan. Imatran seudulta kyselyyn osallistui 23 toimivaa yritystä.

- Tänä vuonna 40 vuotta täyttävä Imatran Seudun Kehitysyhtiö pärjäsi tutkimuksessa hyvin. KEHYn määrätietoinen ja pitkäjänteinen toiminta tuottaa positiivisia tuloksia Imatran seudulle. Meillä on ollut laatujärjestelmä käytössä jo vuodesta 2009 lähtien, kertoo KEHYn toimitusjohtaja Antti Oravuo.

Kasvua ja työpaikkoja

Kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä eniten liiketoimintaansa kasvattaneita ensimmäiseen toimintakauteen verrattuna oli Imatran seudulta, 78% (koko Suomi 53%)

Imatran seudulta vastasi myös eniten kyselyyn yrityksiä, joiden viimeisimmän tilikauden liikevaihto oli vähintään 100 000 euroa (57%) ja jotka odottavat yrityksensä henkilöstömäärän kasvavan (61%).

Yritysneuvonta tarpeellisempaa kuin koskaan

Uusyrityskeskusten tarjoama maksuton, luottamuksellinen ja puolueeton yritysneuvonta on nykyisessä maailmantilanteessa entistä tärkeämpää. Yrittäjiksi aikovat kaipaavat enemmän tietoa etenkin yritystoiminnan kannattavuuteen ja elinkelpoisuuteen liittyvissä asioissa. Tämä näkyy suoraan neuvontatapahtumien kasvaneessa määrässä per asiakas.

– Alkukesästä teettämämme vaikuttavuustutkimuksen tulokset osoittavat, että Uusyrityskeskusten neuvonta on tarpeellista. Lähes neljä viidestä (77 %) vastaajasta koki, että Uusyrityskeskuksen tarjoama apu on ollut heille merkityksellistä, iloitsee Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Piia Malmberg.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Antti Oravuo, antti.oravuo@kehy.fi, p. 040 721 1310

toimitusjohtaja Suomen Uusyrityskeskukset ry, Piia Malmberg, piia.malmberg@uusyrityskeskus.fi,

p. 044 0309 850