Kuntatuki Imatran ja Rautjärven yksinyrittäjille

Kuntatuki Imatran ja Rautjärven yksinyrittäjille - haku on päättynyt 30.9.2020

Kuntatukea oli oikeutettu hakemaan Kehyn kautta päätoiminen Imatran tai Rautjärven kuntaan YTJ-rekisteriin yrityksen rekisteröinyt yksinyrittäjä, jolla on YEL-vakuutus tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys on aloittanut alle 6 kk sitten, tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kk:n ajanjaksolla.

Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä.

Hakijan tulee kyetä osoittamaan yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 alkaen kirjanpidon tositteilla tai tiliotteella.

(Yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen = myyntituotot laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samana edellisen 12 kk:n ajan)

Tukea voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen kertyneisiin kustannuksiin.  Mikäli myyntituottojen lasku tapahtuu tai voidaan todentaa myöhemmin, on hakijan mahdollista hakea avustusta 30.9. saakka.

Imatran ja Rautjärven kuntien yksinyrittäjä

30.9.2020 mennessä Kehylle saapuneeseen hakemukseen vaadittavat liitteet toimitetaan viimeistään 2.10.2020 erikseen sähköpostilla osoitteeseen info@kehy.fi.

Vaadittavat liitteet:

  • Tilinpäätös 2019 /viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
  • Kirjanpidon tositteita/tiliote (maalis-huhtikuu 2020)
  • Verovelkatodistus ja mikäli verovelkaa on, niin selvitys verohallinnon hyväksymästä maksusuunnitelmasta.

Merkitse sähköpostiviestiin liitetiedostojen lisäksi selkeästi yrityksesi nimi sekä lomakkeella antamasi yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Imatran Seudun Kehitysyhtiö käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee Imatralla virkamiespäätöksenä kaupunginjohtaja Kai Roslakka ja Rautjärvellä kunnanjohtaja Harri Anttila.

Lisätietoja:

Yrittäjä: mikäli sinulle tulee kysyttävää hausta, soitathan nunmeroomme 05-235 2220!

Media ja yhteistyökumppanit: Kehyn toimitusjohtaja Antti Oravuo p. 040 721 1310

TEM - kysymyksiä ja vastauksia koronasta yksinyrittäjälle - https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Kuntatuen myöntämisen perusteet:

  • Yksinyrittäjä: Toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
  • Kannattava toiminta: Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
  • Liiketoiminnan heikentyminen koronan takia: Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän.
  • De minimis -tuki:  tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EUjäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimäärää. https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki