KEHY sai arvosanaksi kiitettävän 4,3 ulkopuolisen toteuttamassa kyselytutkimuksessa

KEHYn-yleisarvosana-43

Kyselytutkimus toteutettiin 27.10.-27.11.2022.

Tutkimus onnistui hienosti ja vastauksia saatiin kerättyä hyvin. Kaiken kaikkiaan 71 vastaaja arvioi ja vastasi kyselytutkimukseen. Noin puolet kyselyyn vastaajista eivät olleet käyttäneet KEHYn palveluita aiemmin.

Suuri joukko vastaajista suosittelee KEHYä muille

Imatran Seudun Kehitysyhtiön suositeltavuuden eli Net Promoter Scoren indeksiksi muodostui +56, asteikolla-100…+100, ja on näin hyvällä tasolla. Net Promoter Score on kokonaisvaltainen asiakastyytyväisyyden ja suosittelun mittari.

KEHYn toiminta on vastausten perusteella asiantuntevaa ja tehokasta

Ensimmäiseksi vastaajien mieleen KEHYstä tulee ystävällinen, kannustava sekä luotettava palvelu. Vastauksissa nousi myös esiin positiivisia konkreettisia esimerkkejä siitä, miten KEHYn palvelut ovat auttaneet asiakkaita. Tärkeimmäksi palveluksi nousi neuvonta, eritysesti aloittavien yritysten opastuksessa.

- Kehyllä on olemassa palvelukokonaisuuksia yrityksen eri vaiheisiin, kuten omistajanvaihdos, työntekijän palkkaaminen ja tietenkin yrityksen perustaminen, yritysasiantuntija Sven Langbein kertoo.

Kehitämme myös omaa toimintaamme

 Tutkimuksessa kysyttiin, missä KEHYllä olisi kehittämisen varaa. Vastaajat toivoivat enemmän tietoa haettavissa olevista yritystuista sekä yritysasiantuntijoilta aikaa yrityskäynneille.

- Vuonna 2023 tulemme panostamaan toiminnassamme erityisesti yritystukien käytön edistämiseen ja yrityskäynteihin, joten saatu palaute on jo otettu huomioon tulevaa suunniteltaessa, toimitusjohtaja Antti Oravuo

KEHYn kyselytutkimuksen toteutti Servitium Oy.

Imatran Seudun Kehitysyhtiön kyselytutkimus 2022

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Antti Oravuo, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, antti.oravuo@kehy.fi, p. 040 721 1310