Imatran seudun yrityksille tukea valtiolta investointeihin

Imatran seudun kunnat nousivat korkeimpaan eli ensimmäiseen tukialueeseen vuosille 2022-2027. Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen tänään iltapäivällä.

Korkeampaan tukialueeseen nouseminen mahdollistaa Imatran, Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan yrityksille aiempaa isommat investointituet.

─ Tämä on erittäin merkittävä muutos ja mahdollisuus alueen elinkeinoelämälle. Olemme odottaneet päätöstä pitkään koko seutukunnalla. Iso kiitos maan hallitukselle että Imatran seudun tarpeet on kuultu tässä asiassa, vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden toteaa.

Etelä-Karjalan liitto on tehnyt lobbausta erittäin aktiivisesti tukialueen korottamiseksi yhdessä kaupungin kanssa.

─ Imatran seudulla yritysten investointitukia voidaan jatkossa myöntää samoilla tukiprosenteilla kuin Itä-Suomessa. Itse jaettavaa rahaa on toistaiseksi kuitenkin liian vähän. Tukialuestatus tulisi huomioida kansallisesti vielä avoinna olevissa EU-rahanjakoratkaisuissa, maakuntajohtaja Satu Sikanen sanoo.

Tukea myöntävät tulevaisuudessa ELY-keskukset.

─ Tällä hetkellähän tukea on vähän saatavilla meidän seudulla. Kehyllä on tiedossa pitkä jono yrityksiä, jotka odottavat tukea, koska moni yritys on valmis investoimaan. Hienoa, että vihdoin pääsemme auttamaan yrityksiä hakemusten teossa. Päätös tukee erinomaisesti myös meidän sijoittumismyyntiä, Imatran Seudun kehitysyhtiön toimitusjohtaja Antti Oravuo iloitsee.

Mikä tukialue?

Tukialuepäätöksillä valtio kompensoi sitä, että eri alueiden välillä on eroja. Työvoima- ja muut resurssit ovat jakautuneet epätasaisesti.

Tukialueet määritellään EU:n asettamien kriteereiden puitteissa. Keskeisimpiä kriteereitä ovat väestöntiheys, BKT ja työttömyysaste sekä maantieteelliset erityispiirteet.

Tukialueeksi on mahdollista nimetä myös vakavan rakennemuutoksen kohteena olevia alueita.

 

Aiheesta enemmän:


Lisätietoja:

Imatran Seudun Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Antti Oravuo, p. 040 721 1310, antti.oravuo@kehy.fi

Kaupunginjohtaja Matias Hilden, p. 020 617 2200, matias.hilden@imatra.fi

Maakuntajohtaja Satu Sikanen, p. 0400 661 318, satu.sikanen@ekarjala.fi