Digital Media Finland Oy

Uusien teknologioiden ja palvelujen hyödyntäminen liiketoiminnassa, etenkin somessa, mobiili- ja on-line -sisältöjen ansaintamallit ja jakelu, liiketoiminnan happotesti; T&K-hankkeen suunnittelu/hakeminen, liiketoimintasuunnitelma, liiketoimintamallin parantaminen, tuotteistaminen.

Digitalmedia.fi