Aurinkosähköhankkeisiin investointitukea TEM:iltä

Uusi aurinkosähköinvestointeihin kohdistettu uusiutuvan energian rahoitusmekanismin haku on auki

Hakija voi olla yritys tai yhteisö. Ekosysteemimalli toimii myös. KEHY auttaa Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven hausta kiinnostuneita kartoittamaan omia mahdollisuuksia ja edellytyksiä menestyä haussa.

Luxemburg rahoittaa EU:n uuden uusiutuvan energian rahoitusmekanismin kautta 40 miljoonalla eurolla Suomeen sijoittuvia aurinkosähköhankkeita.

Enimmäiskapasiteetti hankkeella voi olla 400 MW

Haettavana on investointitukea, joka liittyy uusiutuvien energialähteiden lisäyksiköiden asentamiseen aurinkosähköteknologian megawattia kohti. 

- Itä- ja Kaakkois-Suomi on priorisoitu 1. luokkaan, kun tukia myönnetään. Me kannustamme alueen yrityksiä aloittamaan tarvittavat selvitykset, mikäli aihe kiinnostaa, kertoo Janne Saharinen KEHYltä.

Hakuaika 18.4.-27.9.2023

Tuen saamiseksi tarvitaan näyttöjä hakijan kokemuksesta ja osaamisesta aurinkosähköön tai muuhun energiantuottamiseen liittyen

Ainoastaan hintatarjoukset, jotka ovat enintään 180.000 euroa megawattia kohti, ovat tukikelpoisia (enimmäishinta). Enimmäishinnan ylittävät hintatarjoukset hylätään.

Haku koskee aurinkosähköhankkeita sekä vakiintuneeseen ja edulliseen uusiutuvaan energiaan perustuvaa teknologiaa, jonka tavoitteena on erittäin luotettava uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön (RES-E) kapasiteetin ja tuotantomäärien käyttöönotto täysin toimintavalmiiksi. Näin ollen se edellyttää, että hankkeet toteutetaan tehokkaasti ja nopeasti.

Rahoitus myönnetään ainoastaan hankkeille, joiden odotetaan käynnistyvän 24 kuukauden kuluessa.

Hankkeiden on kustannustehokkaasti edistettävä uusiutuvan energian lisäkapasiteettia koko EU:ssa. Tuensaajien odotetaan raportoivan uusiutuvan energian tuotannosta vuosittain.

Miten haetaan?

Kaikki ehdotukset on toimitettava suoraan verkossa rahoitus- ja tarjouspyyntöportaalin hakemusjärjestelmän kautta. Paperihakemuksia EI hyväksytä.

Tuettavat hankkeet valitaan kilpailutuksessa, jonka järjestävät Euroopan komissio ja Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEA.

Lue lisää: https://tem.fi/aurinkosahkon-hankehaku

Lisätietoja:

myyntipäällikkö Janne Saharinen, KEHY, janne.saharinen@kehy.fi p. 050 584 6294

toimitusjohtaja Antti Oravuo, KEHY, antti.oravuo@kehy.fi, p. 040 721 1310