3Economix Oy

• Neuvonta palvelut juridisiin ja taloushallinnon asioihin. 
• Sopimus juridiikka: Sopimusten tarkastaminen, yrityksen sopimusmallit mukaan lukien oikeudellinen muotoilu ja apua sopimusneuvotteluihin
• Työsuhdejuridiikka: Työsuhdejuridinen konsultointi ja asiakirjat, työoikeus ja työn tekemiseen liittyvät sopimukset. 
• Työpaikan asiakirjat: Työnantajan lakisääteiset suunnitelmat ja asiakirjat, kuten työsopimukset ja erilaiset työpaikan henkilöstön suunnitteluun liittyvät asiakirjat.
• YT-neuvottelut ja yritysjärjestelyt: Yrityksen tuotannolliset, taloudelliset ja toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvat toimenpiteet.
• Yritysturvallisuus: Yritysturvallisuuteen liittyvä konsultointi, kartoitukset ja asiakirjat.
• Yrityksen perustaminen: Apua yrityksen perustamiseen, kuten yhtiömuodon valinta, sopimukset ja viranomaisyhteistyö.
• 3E HR-työkalu: Nopea tuki esimiehille ja työnantajan edustajille työoikeuden, työturvallisuuden ja taloushallinnon asioissa. 
• Koulutusratkaisut: valitulle kohderyhmälle räätälöidyt koulutusratkaisut. 
• Toiminnantarkastus: yritysten ja eri yhtiömuotojen sekä säätiöiden toiminnantarkastukset
• Sisäinen valvonta: Yritysten sisäisen valvonnan kontrolli toiminnan optimoinnin tai väärinkäytösten selvittämiseksi.
 

3economix.fi