Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Kansainvälisillä verkostoilla vaikuttavuutta 1.5.2016-31.4.2018

Etelä-Karjalan pk-yritysten valmiuksia hakea kansainvälistä hankerahaa parannetaan. Rahoittajana hankkeessa on Euroopan aluekehitysrahasto

Etelä-Karjalan pk-yrityksille etsitään uusia keinoja kasvaa, kansainvälistyä ja hyödyntää korkeakoulujen ja elinkeinoyhtiöiden kansainvälisiä verkostoja. Kansainvälisillä verkostoilla vaikuttavuutta -hankkeen tavoitteena on auttaa maakunnan yrityksiä osallistumaan EU:n rahoitusohjelmien tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin.

Projektin aikana pk-yrityksistä etsitään yhteisiä tutkimus- ja kehitysteemoja, joiden ympärille voidaan muodostaa niin paikallisia kuin kansainvälisiäkin verkostoja. Verkostot ovat vahvoja toimijoita, kun ne hakevat tulevaisuudessa rahoitusta tutkimus- ja kehityshankkeilleen kansainvälisistä rahoitusohjelmista.

Hankkeen kuluessa järjestetään useita tilaisuuksia erityisesti pk-yrityksille.  

Hanketta vetävät Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT), Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Wirma Lappeenranta. Osapuolten tavoitteena on paitsi auttaa kiinnostuneita yrityksiä kansainvälisissä hankevalmiuksissa tai yhteisissä hankehakemuksissa, myös vahvistaa keskinäistä yhteistyötään ja selkeyttää omaa rooliaan Etelä-Karjalan pk-yritysten kansainvälistymisen tukemisessa.

Yhteyshenkilöt 

Projektipäällikkö Heidi Myyryläinen, Saimaan ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Maija Kuiri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Projektipäällikkö Katja Vehviläinen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Vt. toimitusjohtaja Johanna Väyrynen, Wirma Lappeenranta 

VETY- verkostoja, työhyvinvointia ja tuottavuutta Etelä-Karjalaan 1.6.2016-31.3.2018

Yrittäjä, haluatko edistää yrityksesi tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittymistä? Haluatko toimia verkostossa? Oletko innostunut parantamaan tuottavuutta mm. palvelumuotoilun ja some-markkinoinnin avulla?

Vety-hankkeessa mm. toteutetaan yrityksille johtajuus- ja/tai työyhteisöprofiilien laatimista ja valmennuksia,yrityskohtaisia osaamistarvekartoituksia  sekä järjestetään infotilaisuuksia ja koulutuksia mm. palvelumuotoilun, verkkokaupan ja sosiaalisen median markkinoinnin kehittämisestä.verkostoitumistapahtumia ja ohjattua verkostoitumis- ja työhyvinvointivalmennusta yksinyrittäjille ja pienyrittäjille.

Yrittäjä, hyödynnä EU-hankkeen edut ja tule mukaan Vety-hankkeeseen! Saat tukea johtajuuden ja työhyvinvoinnin verkostosta.

Yhteyshenkilö: Antti Oravuo, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailuhanke 1.6.2015-31.12.2017

Rahoittajana Etelä-Karjalan Liitto. Hankkeen tavoitteena on viedä käytäntöön maakunnan tahtotila millaisena Etelä-Karjalan matkailun halutaan olla vuonna 2020. Hankkeen toimenpiteissä korostuvat matkailustrategiatyön alkukyselyssä esiin tulleet avaintoimenpiteet, joiden avulla Etelä-Karjalasta luodaan elinvoimaisempi matkailualue:

- Toimijoiden ja toimialojen yhteistyön kehittäminen alueen sisällä ja matkailusta hyötyvien muiden toimialojen kanssa.

- Etelä-Karjalan tunnettavuuden ja saavutettavuuden parantaminen.

- Luonto-, geologia-, hyvinvointi-, liikuntapalveluja tarjoavien yrityksien toimintaedellytyksien tukeminen, liiketoiminnan kehittyminen ja kansainvälistäminen.

- Maaseudun matkailutarjonnan ja matkailutoimijoiden yhteistyön kehittäminen ja tuotekehitys, joka samalla vahvistaa myös maaseudun elinvoimaisuutta.

Yhteyshenkilö: Juha Sorjonen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Etelä-Karjalan sijoittumishanke 3.8.2015 – 31.12.2017

Rahoittaja Etelä-Karjalan liitto. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan elinkeinoyhtiö Wirma Oy:n kanssa.

Hankkeen keskeinen idea on systematisoida ja tehostaa sijoittumismarkkinoinnin ja – palveluiden toimintaa. Tehtävä työ kohdistuu alueen markkinaviestien kirkastamiseen, sijoittumispalvelua tukevien uusien työkalujen rakentamiseen sekä myyntityöhön.

Hankkeen tuloksia ja työkaluja hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen erityisesti myyntityössä osana alueen elinkeinoyhtiöiden normaalia palvelua. Yhteistyötä tiivistetään myös Invest in Finland sekä Team Finland  -  verkoston kanssa.

Yhteyshenkilö: Jarkko Koho, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

 

Saimaa Geomatkailukohteeksi 10.1.2014-30.11.2016

Rahoittajana Etelä-Karjalan Liitto ja Etelä-Savon Liitto sekä GTK. Saimaa Geomatkailukohteeksi-hankkeen tavoitteena on tuottaa geologisilla inventoinneilla uutta sisältöä luontomatkailun kehittämiseen, luoda Saimaan alueen matkailupalveluille geomatkailun alueellinen toimintamalli ja tunnistaa alueelle uusia geomatkailuun liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja kehittää geomatkailuun liittyvää luonto-, aktiviteetti- ja elämysmatkailua. Hankkeessa tehdään hakemus kansainväliseen Geopark-verkostoon mukaan pääsemiseksi.

Yhteyshenkilö: Minna Kähtävä-Marttinen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

 

Hyvinvointikumppanuushanke 1.9.2015-31.12.2017

Hyvinvointikumppanuushanke käynnistyi 1.9.2015. Hanke on kaksivuotinen. Hanketta vetää Saimaan ammattikorkeakoulu ja Kehy on hankkeen osatoteuttaja. Muita osatoteuttajia ovat Wirma ja Eksote. Hankkeen päätavoitteena on rakentaa kumppanuusmalli yksityisen ja julkisen sektorin välille sekä kehittää hyvinvointialan yritysten välistä yhteistyötä. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen on ilmoittautunut mukaan 18 hyvinvointialan pilottiyritystä.

Yhteyshenkilö: Anni Peltola, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

 

 

 

Start Up Mill -hanke

Start Up Mill aktivointivaihe II

StartupMill aktivointihankkeessa on jatkettu aktiivista työtä uusien liikeideoiden tunnistamiseksi. Kehy on pitänyt palveluita esillä mm. oppilaitosvierailuilla, yrityskierroksilla sekä omissa tilaisuuksissaan, sekä keskustellut idean omistajien kanssa yksityisesti.

Vuoden 2015 Willi Idea kilpailu saavutti edellisestä vuodesta kasvavan suosion. Yli sadan kilpailutyön joukosta kuuden finalistin joukkoon valikoitui kaksi ideaa Imatran seudulta. Innometri Oy:n tuoteidea voitti koko kilpailun. Kilpailutöiden jättäjille pidettiin myös ryhmämentorointia ja sparrattavien ideoiden joukossa oli useita potentiaalisia spin-off yrityksiä.

Start Up Mill, TYT

StartupMill jalostamopalvelut ovat tarjonneet liiketoiminnan kehittämispalveluita useille osaamisperustaisille ja kasvuhakuisille yrityksille. Kehy on myös yhteistyössä muiden StartupMill toimijoiden kanssa järjestänyt teemoitettuja asiantuntijatyöpajoja yrityksille mm. myynnistä ja markkinoinnista, rahoituksesta, sekä yritysjuridiikasta. Yrityksille on myös tarjottu Kehyn asiantuntijoiden toimesta tukea mm. markkinoinnin ja myynnin suunnitteluun, sekä rahoituksen hakemiseen. Aktiivisen kehittämisen piirissä on ollut useita yrityksiä.

Yhteyshenkilö: Laura Peuhkuri, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

OTA YHTEYTTÄ
ASIANTUNTIJAAMME

Toimitusjohtaja
Aki Keskinen
aki.keskinen(at)kehy.fi
puh 044 355 7869

 

      

Yritysasiantuntija
Anni Peltola
anni.peltola(at)kehy.fi
puh 044 553 0021

 

Toimivien yritysten neuvonta- palvelut,  hoiva- ja hyvinvointialan projektit, Etelä-Karjalan Yrityskummien aluekoordinaattori.

 

Yritysasiantuntija
Antti Oravuo
antti.oravuo(at)kehy.fi
puh 040 721 1310

 

Aloittavien ja toimivien yritysten neuvontapalvelut

CXO, Customer Experience Officer
Juha Sorjonen
juha.sorjonen(at)kehy.fi
puh 040 841 2480

 

Matkailun kehittämishankkeet ja verkostot

Yritysasiantuntija
Katja Vehviläinen
katja.vehvilainen(at)kehy.fi
puh 044 717 7991

 

Yritys- ja kansainvälistymis- palvelut suomeksi, venäjäksi ja englanniksi, projektitehtävät.

Innovaatioasiantuntija
Laura Peuhkuri
laura.peuhkuri(at)kehy.fi
puh 044 760 7266

 

Innovatiivisten ja kasvuhakuisten yritysten kehittämispalvelut StartUpMill -palvelun puitteissa, yritysverkostojen kehittäminen.