Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Kansainvälisillä verkostoilla vaikuttavuutta 1.5.2016-31.4.2018

Etelä-Karjalan pk-yritysten valmiuksia hakea kansainvälistä hankerahaa parannetaan. Rahoittajana hankkeessa on Euroopan aluekehitysrahasto

Etelä-Karjalan pk-yrityksille etsitään uusia keinoja kasvaa, kansainvälistyä ja hyödyntää korkeakoulujen ja elinkeinoyhtiöiden kansainvälisiä verkostoja. Kansainvälisillä verkostoilla vaikuttavuutta -hankkeen tavoitteena on auttaa maakunnan yrityksiä osallistumaan EU:n rahoitusohjelmien tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin.

Projektin aikana pk-yrityksistä etsitään yhteisiä tutkimus- ja kehitysteemoja, joiden ympärille voidaan muodostaa niin paikallisia kuin kansainvälisiäkin verkostoja. Verkostot ovat vahvoja toimijoita, kun ne hakevat tulevaisuudessa rahoitusta tutkimus- ja kehityshankkeilleen kansainvälisistä rahoitusohjelmista.

Hankkeen kuluessa järjestetään useita tilaisuuksia erityisesti pk-yrityksille.  

Hanketta vetävät Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT), Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Wirma Lappeenranta. Osapuolten tavoitteena on paitsi auttaa kiinnostuneita yrityksiä kansainvälisissä hankevalmiuksissa tai yhteisissä hankehakemuksissa, myös vahvistaa keskinäistä yhteistyötään ja selkeyttää omaa rooliaan Etelä-Karjalan pk-yritysten kansainvälistymisen tukemisessa.

Yhteyshenkilöt 

Projektipäällikkö Heidi Myyryläinen, Saimaan ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Maija Kuiri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Projektipäällikkö Katja Vehviläinen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Vt. toimitusjohtaja Johanna Väyrynen, Wirma Lappeenranta 

VETY- verkostoja, työhyvinvointia ja tuottavuutta Etelä-Karjalaan 1.6.2016-31.3.2018

Yrittäjä, haluatko edistää yrityksesi tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittymistä? Haluatko toimia verkostossa? Oletko innostunut parantamaan tuottavuutta mm. palvelumuotoilun ja some-markkinoinnin avulla?

Vety-hankkeessa mm. toteutetaan yrityksille johtajuus- ja/tai työyhteisöprofiilien laatimista ja valmennuksia,yrityskohtaisia osaamistarvekartoituksia  sekä järjestetään infotilaisuuksia ja koulutuksia mm. palvelumuotoilun, verkkokaupan ja sosiaalisen median markkinoinnin kehittämisestä.verkostoitumistapahtumia ja ohjattua verkostoitumis- ja työhyvinvointivalmennusta yksinyrittäjille ja pienyrittäjille.

Yrittäjä, hyödynnä EU-hankkeen edut ja tule mukaan Vety-hankkeeseen! Saat tukea johtajuuden ja työhyvinvoinnin verkostosta.

Yhteyshenkilö: Antti Oravuo, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailuhanke 1.6.2015-31.12.2017

Rahoittajana Etelä-Karjalan Liitto. Hankkeen tavoitteena on viedä käytäntöön maakunnan tahtotila millaisena Etelä-Karjalan matkailun halutaan olla vuonna 2020. Hankkeen toimenpiteissä korostuvat matkailustrategiatyön alkukyselyssä esiin tulleet avaintoimenpiteet, joiden avulla Etelä-Karjalasta luodaan elinvoimaisempi matkailualue:

- Toimijoiden ja toimialojen yhteistyön kehittäminen alueen sisällä ja matkailusta hyötyvien muiden toimialojen kanssa.

- Etelä-Karjalan tunnettavuuden ja saavutettavuuden parantaminen.

- Luonto-, geologia-, hyvinvointi-, liikuntapalveluja tarjoavien yrityksien toimintaedellytyksien tukeminen, liiketoiminnan kehittyminen ja kansainvälistäminen.

- Maaseudun matkailutarjonnan ja matkailutoimijoiden yhteistyön kehittäminen ja tuotekehitys, joka samalla vahvistaa myös maaseudun elinvoimaisuutta.

Yhteyshenkilö: Juha Sorjonen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Etelä-Karjalan sijoittumishanke 3.8.2015 – 31.12.2017

Rahoittaja Etelä-Karjalan liitto. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan elinkeinoyhtiö Wirma Oy:n kanssa.

Hankkeen keskeinen idea on systematisoida ja tehostaa sijoittumismarkkinoinnin ja – palveluiden toimintaa. Tehtävä työ kohdistuu alueen markkinaviestien kirkastamiseen, sijoittumispalvelua tukevien uusien työkalujen rakentamiseen sekä myyntityöhön.

Hankkeen tuloksia ja työkaluja hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen erityisesti myyntityössä osana alueen elinkeinoyhtiöiden normaalia palvelua. Yhteistyötä tiivistetään myös Invest in Finland sekä Team Finland  -  verkoston kanssa.

Yhteyshenkilö: Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

 

Hyvinvointikumppanuushanke 1.9.2015-31.12.2017

Hyvinvointikumppanuushanke käynnistyi 1.9.2015. Hanke on kaksivuotinen. Hanketta vetää Saimaan ammattikorkeakoulu ja Kehy on hankkeen osatoteuttaja. Muita osatoteuttajia ovat Wirma ja Eksote. Hankkeen päätavoitteena on rakentaa kumppanuusmalli yksityisen ja julkisen sektorin välille sekä kehittää hyvinvointialan yritysten välistä yhteistyötä. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen on ilmoittautunut mukaan 18 hyvinvointialan pilottiyritystä.

Yhteyshenkilö:  Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

 

 

 

OTA YHTEYTTÄ
ASIANTUNTIJAAMME

Toimitusjohtaja
Aki Keskinen
aki.keskinen(at)kehy.fi
puh 044 355 7869

 

      

Yritysasiantuntija
Antti Oravuo
antti.oravuo(at)kehy.fi
puh 040 721 1310

 

Aloittavien ja toimivien yritysten neuvontapalvelut

CXO, Customer Experience Officer
Juha Sorjonen
juha.sorjonen(at)kehy.fi
puh 040 841 2480

 

Matkailun kehittämishankkeet ja verkostot

Yritysasiantuntija
Katja Vehviläinen
katja.vehvilainen(at)kehy.fi
+358447177991

 

Yritys- ja kansainvälistymis- palvelut suomeksi, venäjäksi ja englanniksi, projektitehtävät.